yoursite
29 آبان 1401 - 10:10

تاریکی معابر مانع فعالیت صنوف آلاینده در شب

تعدادی از صاحبان صنوف آلاینده از وضعیت روشنایی معابر در ساعات اولیه شب گلایه مندند. محمودی یکی از صاحبان صنوف آلاینده بیرجند گفت: در ساعات اولیه شب به دلیل تاریکی معابر، دیگر مشتری وارد این شهرک نمی شود. او افزود: این تاریکی سبب می شود که ما نیز در ساعات اولیه شب مغازه خود را ببندیم. اسماعیلی یکی دیگر از صاحبان صنوف آلاینده گفت: به دلیل تاریکی هوا و نبود روشنایی در ساعات اولیه شب زمانی که مشتری به شهرک صنوف آلاینده می آید نمی تواند محل کارگاه را پیدا کند و این موضوع برای ما و مشتری مشکل ساز می شود. صنوف آلایندهتأمین روشنایی۲ کیلومتر از معابر شهرک صنوف آلاینده تأمین روشنایی۲ کیلومتر از معابر شهرک صنوف آلایندهتأمین روشنایی۲ کیلومتر از معابر شهرک صنوف آلایندهدادگر مدیر عامل شرکت توزیع برق استان گفت: به دلیل اولویت بالای روشنایی معابر پیگیری کرده ایم تا یک ماه آینده ۲ کیلومتر از مسیر معابر این شهرک به روشنایی دسترسی پیدا کنند. روشنایی معابراو افزود: تاکنون تمامی اقدامات صورت گرفته از محل اعتبارات استانی بوده است و امیدواریم در سفر دوم رئیس جمهور و یا در متمم سفر اول رئیس جمهور به استان اعتباری برای تأمین برق شهرک صنوف آلاینده بیرجند اختصاص یابد. پیش بینی شده است در شهرک صنوف آلاینده بیش از ۲ هزار واحد حضور یابند. باشگاه خبرنگاران جوانخراسان جنوبیبیرجند
شناسه خبر: 867555