yoursite

آخرین اخبار در مورد بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند مقام‌های مجری قانون در واشنگتن دی.سی می‌گویند اقدام فردی که روز دوشنبه با یک کامیون به حصارهای امنیتی نزدیک کاخ سفید کوبید عامدانه انجام شده است.  در حال تکمیل...  ...

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند مقام‌های مجری قانون در واشنگتن دی.سی می‌گویند اقدام فردی که روز دوشنبه با یک کامیون به حصارهای امنیتی نزدیک کاخ سفید کوبید عامدانه انجام شده است.  در حال تکمیل...  ...

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن

بازداشت جوان ۱۹ ساله در آمریکا به اتهام تلاش برای ربودن بایدن به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، رسانه‌های غربی گزارش داده‌اند مقام‌های مجری قانون در واشنگتن دی.سی می‌گویند اقدام فردی که روز دوشنبه با یک کامیون به حصارهای امنیتی نزدیک کاخ سفید کوبید عامدانه انجام شده است.  در حال تکمیل...  ...