yoursite

آخرین اخبار در مورد منطقه آزاد ارس

تاکید بر لزوم افزایش امکانات ترانزیتی در مرز جلفا

استاندار آذربایجان شرقی بر لزوم افزایش امکانات ترانزیتی در مرز جلفا تاکید کرد. آقای عابدین خرّم در سفر به شهرستان جلفا و منطقه آزاد ارس گفت: با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم تسهیل تردد در مرز‌ها و افزایش امکانات ترانزیتی و تسهیل در صادرات و واردات است در دو سوی مرز ایران و جمهوری آذربایجان شرایط قابل قبولی ایجاد شده است. منطقه آزاد ارسصادرات و وارداتوی افزود: امسال با توجه به برنامه‌ر ...

مصون‌سازی زیرساخت‌های ارس در برابر تهدیدات احتمالی ضرورت دارد

تبریز- ایرنا- سرپرست معاونت فنی و زیربنایی سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: مصون‌سازی زیرساخت‌ها در برابر تهدیدات احتمالی ضرورت دارد و منطقه آزاد ارس نیز از این قاعده مسثتنی نیست. به گزارش روز سه شنبه ایرنا، مصطفی طزری در جلسه کمیته پدافند غیرعامل منطقه آزاد ارس پس از بازدید و بررسی‌های انجام شده، اظهار کرد: یکی از توصیه‌های کلی این سازمان، مصون‌سازی زیرساخت‌های منطقه آزاد ارس در برابر تهدیدات و خط ...